Marqaret və Pərvanə ağacı

Marqaret və Pərvanə ağacı
Marqaret və Pərvanə ağacı

"Marqaret və Pərvanə ağacı" kimsəsiz uşaqlar və adi, boz qanadları olan xırda canlılar haqqında olduqca qəmli, mənalı və maraqlı hekayədir. Qayğıkeş Qadınlar Cəmiyyəti bütün yaxınlarını itirmiş Marqaret Qreyi yetim uşaqların sığınacağı
olan Hopeton uşaq evinə göndərməyə qərar verir. Lakin hər şey heç də göründüyü kimi deyilmiş. Marqaret yetim uşaqların şad-xürrəm yaşadığı ev əvəzinə, xanım Sviçin qorxunc əsarətinin hökm sürdüyü həbsxanaya düşür. Olduqca gözəl müdirə "zibilçələrə", yəni xarici görünüşü cəlbedici olmayan uşaqlara qarşı dərin nifrət duyur. Bu nifrət isə özünü amansız qəddarlıqla büruzə verir. Lakin Marqaret digərlərindən fərqlidir. O, ən xırda səsləri belə eşidə bilir. Elə bunun sayəsində də yetimxananın ərazisindəki tikanlı kolların arasındakı sirli dünyanı aşkarlayır. Marqaret pərvanələrin köməyi ilə xanım Sviçi həmişəlik məğlub etmək üçün plan qurur.

Yumşaq üz qabığı
172 səhifə
ISBN: 978-9952-510-41-6
Format: 133x200mm
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Bu kategoriyaya aid kitablar

Fironun sirri

Orxan və üfunətli bilik sərgisi

Qarabasan meşəsi