Utancaq maral Xallı

Utancaq maral Xallı
Utancaq maral Xallı

Çiçəkli meşənin super pəriləri həmişə dara düşən heyvanları xilas edirlər. Onlar xüsusi bacarıqlarını, sehrli güclərini və sevgilərini bu xeyirxah əməl üçün birləşdirirlər.
Onun bir ziyanı olmaz ki, Xallı?! Utancaq maral balası sehrli bitki tapır və ona deyirlər ki, həmin bitkidən istifadə etsə çox gözəlləşəcək, amma super pərilər bilirlər ki, əksinə bu onu xəstələndirəcək! Görəsən, onlar Xallını meşənin dərinliyində tapa biləcəklər?

Yaş Kateqoriyası: 7 yaşından yuxarı
Bərk üz qabığı
56 (rəngli) səhifə
ISBN: 978-9952-513-59-2
Format: 122x196mm
Müəllif: Ceni Luis Cons
İllüstrator: Cenni Puh
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Müəllifin kitabları

Rəqqasə poni

Balaca siçan Ciy-ciy

Cəsur dələ Şokolad

Bu kategoriyaya aid kitablar

Tısbağanın hədiyyəsi

Sevimli Sevinc. Oyunpozan.

Kəpənəyini axtaran Aişə