Şeirlər

göstərilir

Biletsiz sərnişin

Çiçəkli xalça

Gizlənmişəm, tap məni

Göyərçinim, gəl görüm

Könlüm Qarabağdadır