Şeirlər

göstərilir

Çiçəkli xalça

Gizlənmişəm, tap məni

Göyərçinim, gəl görüm