Şeirlər

göstərilir

Biletsiz sərnişin

Qiymət: 8.00 AZN

Çiçəkli xalça

Qiymət: 5.60 AZN

Gizlənmişəm, tap məni

Qiymət: 8.00 AZN

Göyərçinim, gəl görüm

Qiymət: 4.90 AZN

Könlüm Qarabağdadır

Qiymət: 8.50 AZN