"Arxeoloji salnamələr" seriyası

göstərilir

Almaz vadisinin sirri (V kitab)

Atlantların xəzinəsi (II kitab)

Böyük magistrin sirri (III kitab)

Nefertiti cəvahiratının sirri (I kitab)

Qızıl əjdahanın lənəti (IV kitab)