"Gənc Şerlok" seriyası

göstərilir

Alovlu qasırğa

Daş kimi soyuq

İlan sancması

İti bıçaq

Ölüm buludu

Qara buz

Qırmızı zəli