"Həyat şəbəkəsi" seriyası

"Həyat şəbəkəsi" seriyası canlıların yaşam prosesinin əsaslarını izah edir və onların bir-birindən necə asılı olduqlarını açıb göstərir. Bu kitablar biomüxtəlifliyin əhəmiyyətini və canlı orqanizmlərin ayrı-ayrı mühitlərdəki say məhdudiyyətini göstərir, planetimizdəki biomüxtəlifliyin təhlükə qarşısında qaldığını ifadə edir.

göstərilir

Yer üzündə həyatın gələcəyi