"Xəritəni öyrənək"

göstərilir

Yer səthinin və sinoptik xəritənin çəkilməsi