"YER KÜRƏSİ, KOSMOS VƏ KAİNAT" seriyası

• Qızılsaç zolaq nədir?

• Kosmosun araşdırılmasına ehtiyac varmı?
• Ulduzlar və planetlər həmişə görünürmü?
"YER KÜRƏSİ, KOSMOS VƏ KAİNAT" seriyası bu və digər çoxsaylı düşündürücü suallara cavab verir. Bu kitablar elmi araşdırmaların keçmişini, bu gününü və gələcəyini izah edir, astronom və tədqiqatçıların Yer kürəsi, Günəş sistemi və sonsuz Kainat haqdakı biliklərimizi necə artırdığını göstərir.
göstərilir

Alimlər kosmosu necə tədqiq edirlər?

Qiymət: 11.20 AZN

Günəş sistemi haqqında nə bilirik?

Qiymət: 11.20 AZN

Həyat niyə Yer kürəsində mövcuddur?

Qiymət: 11.20 AZN

Kosmosun tədqiqi bizə nə verir?

Qiymət: 11.20 AZN

Ulduzlar və Qalaktikalar haqqında nə bilirik?

Qiymət: 11.20 AZN