"Mənim elmi tədqiqatlarım" seriyası

"Mənim elmi tədqiqatlarım" seriyasından olan hər bir kitaba aşağıdakılar daxildir:

• Gündəlik materiallardan istifadə etməklə maraqlı təcrübələrin aparılması üçün ardıcıl təlimatlar; 

• Tələbələrə araşdırmalarını qeyd etmək üçün diaqram və cədvəl nümunələri; 

• Elmi nailiyyətlərin müzakirəsi.
göstərilir

Bitkilərlə təcrübələr

Maqnit və metallarla təcrübələr

Mayelərlə təcrübələr

Süxurlarla təcrübələr

Torpaqla təcrübələr