"İnfoqrafika" seriyası

width=581İnfoqrafika seriyasından olan kitablar hər şeyi öyrənməyə can atan oxucuları yaşlarına müvafiq səviyyədə rəngarəng, maraqlı, oyunlarla dolu informasiya daşıyan qrafiklərlə təmin edir.
göstərilir

ƏHALİ HAQQINDA İNFOQRAFİKA

ƏTRAF MÜHİT HAQQINDA İNFOQRAFİKA

HAVA HAQQINDA İNFOQRAFİKA

HEYVANLAR HAQQINDA İNFOQRAFİKA