"Tədqiqat" seriyası

"Tədqiqat" seriyasından olan kitablar geniş sayda kurikulum mövzularına interaktiv, araşdırmaçı və vizual yanaşmalarla elmi tədqiqatlar aparmağa həvəsləndirir. Bu kitab mühüm mövzulara aid suallara cavab verməklə yanaşı, şagirdlərə elmi üsullardan, məsələn, öncədən təxmin etmə, fərziyyə irəli sürmə və nəticə çıxarma kimi üsullardan istifadə etməyi öyrədir.

göstərilir

Süxurlar və torpaq