"Yerin relyefini öyrənirik" seriyası

width=581
“YERİN RELYEFİNİ ÖYRƏNİRİK” seriyasından olan hər bir kitab oxuculara həmin relyef forması haqqında geniş məlumat verir. Bu kitablar maraqlı fotoşəkillər və sagirdlərin yaş səviyyisinə uyğun hazırlanmıs mətnlər vasitəsilə relyef formalarının öyrədilməsində müəllimlər üçün ideal vəsaitdir.

göstərilir