"Qida zəncirləri və şəbəkələri" seriyası

width=581
“QİDA ZƏNCİRLƏRİ VƏ ŞƏBƏKƏLƏRİ” seriyasından olan kitablarda qida zəncirinin nə olduğu və hər bir heyvan və ya bitkinin öz qida zəncirində oynadığı rolun əhəmiyyəti izah edilir. Əgər təbii yaşayış məskənlərində əsas yırtıcıların niyə az olması və ya heyvanların nə üçün istehlakçı adlanması maraqlıdırsa, onda bu kitablar seriyası məhz sizin üçündür!
göstərilir

Çaylarda qida zənciri

Çöllərdə qida zənciri

Dağlarda qida zənciri

Okeanlarda qida zənciri

Səhralarda qida zənciri

Tropik meşələrdə qida zənciri