"Boyük Pişiklər" seriyası

width=581
“BÖYÜK PİŞİKLƏR” seriyasından olan bu informasiya xarakterli kitablarda müxtəlif növ rabitəli mətn üslubları təqdim olunub. Hər bir kitabda bəhs olunan maraqlı mövzular oxucuların diqqətini cəlb etməklə yanaşı, informativ mətnlərin tərtib mexanizmini, qurulma texnikasını və oxuculara təqdimat formasını şagirdlərə öyrətməkdə müəllimlərə yardımçı olacaq.
göstərilir

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Hepardları necə xilas edək? Problem və həlli yolu

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə