"Fil və Donuz balası" seriyası

göstərilir

Mən qonaqlığa dəvət almışam!

Sənin başında quş var!