Süxurlar və torpaq

Süxurlar və torpaq
Süxurlar və torpaq

• Qumun tərkibi nədən ibarətdir?
• Eroziya nədir?
• Gildən məişətdə necə istifadə olunur?

Kitab - şagirdlərin biliklərini ortaya çıxarmağa kömək edir və onları istiqamətləndirməklə cavabı təxmin etməyə cəsarətləndirir - vizual informasiyaların bolluğu ilə hətta həvəssiz oxucularda da mütaliəyə maraq yaradır

Yaş Kateqoriyası: İbtidai sinif şagirdləri üçün vəsait
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-35-8
Müəllif: Şarlotta Culian
Bu kategoriyaya aid kitablar

Yer səthinin və sinoptik xəritənin çəkilməsi

Yer üzündə həyatın gələcəyi

Səhralar