Dərələr

Dərələr
Dərələr

• Dərələr necə yaranır?
• Buzlaq dərəsi nədir?
• Sualtı dərələrə harada rast gəlinir?

"Dərələr" kitabını oxumaqla siz bu füsunkar relyef forması haqqında hər şey, o cümlədən, onların necə və harada yaranması, dərələrdə mövcud olan bitki və heyvanlar aləmi barədə ətraflı məlumat əldə edəcəksiniz.

Yaş Kateqoriyası: İbtidai sinif şagirdləri üçün vəsait
Bərk üz qabığı
32 səhifə
Müəllif: Kris Oksleyd
Müəllifin kitabları

ƏTRAF MÜHİT HAQQINDA İNFOQRAFİKA

Vulkanlar

HEYVANLAR HAQQINDA İNFOQRAFİKA

Bu kategoriyaya aid kitablar

Okeanlarda qida zənciri

Lemminqlər olmasaydı?

Tropik meşələrin tədqiqi