Tropik meşələrdə qida zənciri

Tropik meşələrdə qida zənciri
Tropik meşələrdə qida zənciri
Amazon tropik meşəsinin sahəsi nə qədərdir?
Bütün qida zəncirlərinin ilk halqası nədən ibarətdir?
Tor-tor piton öz şikarını necə öldürür?
Oxuculara təqdim olunan bu kitabda dünyadakı tropik meşələrdə olan qida zəncirləri və şəbəkələri haqqında geniş məlumat verilir.
Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-32-7
Müəllif: Ancela Royston
Müəllifin kitabları

Çöllərdə qida zənciri

Okeanlarda qida zənciri

Səhralarda qida zənciri

Bu kategoriyaya aid kitablar

Filosof uşaq

Torpaqla təcrübələr