Okeanlarda qida zənciri

Okeanlarda qida zənciri
Okeanlarda qida zənciri
Nəhəng ağ köpək balıqları nə ilə qidalanır?
Okeanlarda ən isti su hövzələri haradadır?
Şimal Buzlu okeanında hansı heyvan əsas yırtıcı hesab olunur?
Oxuculara təqdim olunan bu kitabda dünyadakı okeanlarda olan qida zəncirləri və şəbəkələri haqqında geniş məlumat verilir.
Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-30-3
Müəllif: Ancela Royston
Müəllifin kitabları

Dağlarda qida zənciri

Səhralarda qida zənciri

Tropik meşələrdə qida zənciri

Bu kategoriyaya aid kitablar

Ulduzlar və Qalaktikalar haqqında nə bilirik?

Lemminqlər olmasaydı?

Süxurlarla təcrübələr