Okeanlarda qida zənciri

Okeanlarda qida zənciri
Okeanlarda qida zənciri
Nəhəng ağ köpək balıqları nə ilə qidalanır?
Okeanlarda ən isti su hövzələri haradadır?
Şimal Buzlu okeanında hansı heyvan əsas yırtıcı hesab olunur?
Oxuculara təqdim olunan bu kitabda dünyadakı okeanlarda olan qida zəncirləri və şəbəkələri haqqında geniş məlumat verilir.
Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-30-3
Qiymət: 8.40 AZN
Müəllif: Ancela Royston
8.40
Müəllifin kitabları

Tropik meşələrdə qida zənciri

Qiymət: 8.40 AZN

Çaylarda qida zənciri

Qiymət: 8.40 AZN

Çöllərdə qida zənciri

Qiymət: 8.40 AZN
Bu kategoriyaya aid kitablar

Dağların tədqiqi

Qiymət: 8.40 AZN

Adalar

Qiymət: 8.40 AZN

Dağlarda qida zənciri

Qiymət: 8.40 AZN