Çöllərdə qida zənciri

Çöllərdə qida zənciri
Çöllərdə qida zənciri
Çəmən iti öz enerjisini hansı qidalardan alır?
Redusentlər nə üçün belə əhəmiyyətlidir?
Hansı heyvanlara ətyeyən heyvanlar deyilir?
Oxuculara təqdim olunan bu kitabda dünyadakı çöllərdə olan qida zəncirləri və şəbəkələri haqqında geniş məlumat verilir.
Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-28-0
Müəllif: Ancela Royston
Müəllifin kitabları

Okeanlarda qida zənciri

Tropik meşələrdə qida zənciri

Dağlarda qida zənciri

Bu kategoriyaya aid kitablar

Çayların tədqiqi

Sehrli abidələr

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn