Dağlarda qida zənciri

Dağlarda qida zənciri
Dağlarda qida zənciri
Dünyanın ən yüksək dağ zirvəsi hansıdır?
Ətyeyən və otyeyən heyvanlar hansılardır?
Kondor nə ilə qidalanır?
Oxuculara təqdim olunan bu kitabda dünyadakı dağlarda olan qida zəncirləri və şəbəkələri haqqında geniş məlumat verilir.
Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-29-7
Müəllif: Ancela Royston
Müəllifin kitabları

Çöllərdə qida zənciri

Okeanlarda qida zənciri

Çaylarda qida zənciri

Bu kategoriyaya aid kitablar

Filosof uşaq

Maqnit və metallarla təcrübələr