Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə
Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə

Şirlərin yaşayış məskənləri necə məhv edilir?
Şirlərin yaşayış məskənlərinin qorunması üçün nə etmək olar?
Səbəb və nəticəni göstərmək üçün hansı sözlərdən istifadə olunur?
Bu kitabda şirlərin yaşayış məskənlərinin dağıdılması nəticəsində onların populyasiyasını gözləyən təhlükələrdən bəhs olunur. Kitabdakı mətnlərdə əsasən səbəb və nəticə əlaqəsini əks etdirən təsvir üsulundan istifadə olunub.

Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-14-3
Müəllif: Filip Simson
Müəllifin kitabları

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Hepardları necə xilas edək? Problem və həlli yolu

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Bu kategoriyaya aid kitablar

Okeanlarda qida zənciri

Yer üzündə həyatın gələcəyi

Dağlarda qida zənciri