Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn
Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Pələnglərə haralarda rast gəlinir?
Pələnglər nə ilə qidalanır?
Sifətlərdən istifadə etməklə əşyaları necə təsvir etmək olar?
Bu kitabda mühüm faktlar, fotoşəkillər və diaqramlar vasitəsilə pələnglər haqqında ətraflı məlumat verilir. Kitabda əsasən təsviredici mətnlərdən istifadə olunub.

Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-10-5
Müəllif: Filip Simson
Müəllifin kitabları

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə

Bu kategoriyaya aid kitablar

Kosmosun tədqiqi bizə nə verir?

Mayelərlə təcrübələr

Tənbəl oxucunu mütaliəyə həvəsləndirmək