Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma
Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Böyük pişiklərin əlamətləri nədir?
Böyük pişiklər harada yaşayır?
Müqayisə və qarşılaşdırmanı göstərmək üçün hansı sözlərdən istifadə oluna bilər?
Bu kitabda dünyada olan böyük pişiklər yarımfəsiləsinin müxtəlif növləri bir-biri ilə müqayisə olunur və qarşılaşdırılır.

Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-11-2
Müəllif: Filip Simson
Müəllifin kitabları

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Hepardları necə xilas edək? Problem və həlli yolu

Bu kategoriyaya aid kitablar

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə

Okeanlarda qida zənciri

Süxurlar və torpaq