Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası
Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Həyat dövrü nədir?
Bəbir neçə il yaşayır?
Hadisələrin ardıcıllığını göstərmək üçün hansı sözlərdən istifadə oluna bilər?
Bu kitabda bəbirlərin həyatının cütləşmə və doğulduğu andan yaşlanana qədər bütün mərhələləri izah olunur. Mətnlər, əsasən, hadisələrin ardıcıllığı və cümlələrdə söz sırası nəzərə alınmaqla yazılıb.

Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-13-6
Qiymət: 8.40 AZN
Müəllif: Filip Simson
8.40
Müəllifin kitabları

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə

Qiymət: 8.40 AZN

Hepardları necə xilas edək? Problem və həlli yolu

Qiymət: 8.40 AZN

Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Qiymət: 8.40 AZN
Bu kategoriyaya aid kitablar

Dağlarda qida zənciri

Qiymət: 8.40 AZN

Tropik meşələrin tədqiqi

Qiymət: 8.40 AZN

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Qiymət: 8.40 AZN