Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası
Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Həyat dövrü nədir?
Bəbir neçə il yaşayır?
Hadisələrin ardıcıllığını göstərmək üçün hansı sözlərdən istifadə oluna bilər?
Bu kitabda bəbirlərin həyatının cütləşmə və doğulduğu andan yaşlanana qədər bütün mərhələləri izah olunur. Mətnlər, əsasən, hadisələrin ardıcıllığı və cümlələrdə söz sırası nəzərə alınmaqla yazılıb.

Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-13-6
Müəllif: Filip Simson
Müəllifin kitabları

Hepardları necə xilas edək? Problem və həlli yolu

Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə

Bu kategoriyaya aid kitablar

Kosmosun tədqiqi bizə nə verir?

Mərcan riflərinin tədqiqi

Çöllərdə qida zənciri