Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası
Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Həyat dövrü nədir?
Bəbir neçə il yaşayır?
Hadisələrin ardıcıllığını göstərmək üçün hansı sözlərdən istifadə oluna bilər?
Bu kitabda bəbirlərin həyatının cütləşmə və doğulduğu andan yaşlanana qədər bütün mərhələləri izah olunur. Mətnlər, əsasən, hadisələrin ardıcıllığı və cümlələrdə söz sırası nəzərə alınmaqla yazılıb.

Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-13-6
Müəllif: Filip Simson
Müəllifin kitabları

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə

Bu kategoriyaya aid kitablar

Boz canavarlar olmasaydı?

Tənbəl oxucunu mütaliəyə həvəsləndirmək

Keçmişdən bu günə. Dünyanın vizual tarixi