Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası
Bəbirin həyat dövrü: Hadisələrin ardıcıllığı və söz sırası

Həyat dövrü nədir?
Bəbir neçə il yaşayır?
Hadisələrin ardıcıllığını göstərmək üçün hansı sözlərdən istifadə oluna bilər?
Bu kitabda bəbirlərin həyatının cütləşmə və doğulduğu andan yaşlanana qədər bütün mərhələləri izah olunur. Mətnlər, əsasən, hadisələrin ardıcıllığı və cümlələrdə söz sırası nəzərə alınmaqla yazılıb.

Yaş Kateqoriyası: 6 yaşdan yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-13-6
Müəllif: Filip Simson
Müəllifin kitabları

Şirlərin məskəni təhlükə altında: Səbəb və nəticə

Hepardları necə xilas edək? Problem və həlli yolu

Pələnglər haqqında hər şey: Təsviri mətn

Bu kategoriyaya aid kitablar

Magaralar

Tropik meşələrin tədqiqi

Bitkilərlə təcrübələr