Şahzadə və dilənçi

Şahzadə və dilənçi
Şahzadə və dilənçi

Mark Tvenin “Şahzadə və dilənçi” povesti 200 ilə yaxındır ki, həm böyüklərin, həm də kiçiklərin sevimli əsəridir. Yazıçı əsərin qəhrəmanını kral sarayından İngiltərənin ən ucqar, ən gizli və təhlükəli yerlərinədək aparıb çıxarır, ağlasığmaz hadisələrlə qarşılaşdırır. Şahzadə Eduardın və dilənçi Tomun başına gələn məcəraların köməyi ilə orta əsrlər ingilis cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin həyat tərzini, dünyagörüşünü, arzularını açıb göstərir.

Şahzadə Eduardın üzləşdiyi vəziyyətlər o qədər gərgindir ki, oxucu onun döyülməsini, istehzaya məruz qalmasını, ölüm, asılmaq təhlükəsini sakitliklə qarşılaya bilmir, bəzən özünü qəhrəmanın yerində hiss edir, çətin vəziyyətdən necə çıxacağını fikirləşir. Sərsərilərin, kəndlilərin əhatəsinə, hətta həbsə düşən şahzadə tacqoyma mərasiminə gəlib çıxır. Bəs şahzadə, əsl kral öz haqqını ala biləcəkmi? Ədalət məhkəməsi qurulacaqmı? 

Yaş Kateqoriyası: 12 yaşından yuxarı
Yumşaq üz qabığı
316 səhifə
Qiymət: 6.90 AZN
Müəllif: Mark Tven
İllüstrator: Aida Əmirova
Ölçü: 126x190mm
6.90
Bu kategoriyaya aid kitablar

Qrin Qeyblz malikanəsinin qızı Anni

Qiymət: 9.80 AZN

Yay səhəri

Qiymət: 8.40 AZN

Gözəl Bahar

Qiymət: 8.40 AZN