Cek Templer və Sonuncu döyüş (Templer seriyasından altıncı kitab)

Cek Templer və Sonuncu döyüş (Templer seriyasından altıncı kitab)
Cek Templer və Sonuncu döyüş (Templer seriyasından altıncı kitab)
Əcinnə ovçusu Cek Templerin macəralarının son fəsli Ren Lukre Kreç ordusunu bəşəriyyətə qarşı qaldırmadan Cek və dostları ona mane olmağa çalışırlar. Lakin bunu bacarmaq üçün Cekə Zombilər lordunda və Digər Kreçlərin lordunda olan iki çatışmayan Qüds daşı lazımdır. Bütün bunlar azmış kimi, Kahin də bildirmişdi ki, onun qrupundan bir nəfər döyüşdə həlak olacaq. Üstəlik Cek ən çox etibar etdiyi birinin xəyanəti ilə üzləşir. Bütün bunlara baxmayaraq, Cek özündə dostlarını döyüşə aparmaq cəsarəti tapmalıdır. Ya onlar Ren Lukreni məhv etmək üçün daşları toplamalı, ya da ölümə hazır olmalıdırlar. Axı nə olursa olsun, onlar borclarını yerinə yetirməlidirlər. Dünyanın taleyi tükdən asılıdır...
Yaş Kateqoriyası: 15 yaşından yuxarı
Yumşaq üz qabığı
240 ağ-qara səhifə
ISBN: 978-9952-532-58-6
Müəllif: Ceff Qunhus
Ölçü: 131x203
Müəllifin kitabları

Cek Templer və Şeytanların Lordu (Templer seriyasından beşinci kitab)

Cek Templer və Vampirlərin Lordu (Templer seriyasından üçüncü kitab)

Cek Templer və Qulyabanıların Lordu (Templer seriyasından dördüncü kitab)

Bu kategoriyaya aid kitablar

İlan sancması

Cek Templer və Qulyabanıların Lordu (Templer seriyasından dördüncü kitab)

Bir gecəyarısı