Biletsiz sərnişin

Biletsiz sərnişin
Biletsiz sərnişin
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətləri olmuş Xanımana Əlibəylinin "Biletsiz sərnişin" kitabında onun şeirləri və tapmacaları toplanıb. Şairənin əsərləri uşaqlarda vətənə məhəbbət, insan əməyinə və istedadına ehtiram, təbiət gözəlliklərinə vurğunluq, ataya, anaya, müəllimə, ümumiyyətlə böyüklərə hörmət, özündən kiçiklərə şəfqət, mehribanlıq, dostluqda dəyanət kimi kamil insana xas duyğular aşılayır. "Xanımana Əlibəyli Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının klassiki və uşaq dramaturgiyasının banisidir," - Anar, Xalq yazıçısı "Xanımana Əlibəyli oxucularla görüşlərində şeirlərini uşaqlara məxsus avaz, hərarət və təbiiliklə, həm də məlahətlə oxuyur. Onun şeir oxumasında səmimiyyət çox güclüdür və bu səmimiyyətdə işıqlı bir sehr vardır," - Tofiq Mahmud, şair, nasir, tərcüməçi, publisist
Yumşaq üz qabığı
ISBN: 978-9952-311-63-1
Qiymət: 8.00 AZN
8.00
Bu kategoriyaya aid kitablar

Haydi

Qiymət: 8.00 AZN

Qara Köhlən

Qiymət: 6.90 AZN

Oliver Tvistin macəraları

Qiymət: 10.50 AZN