Müəllimlər

Müəllimlər
Müəllimlər

Biz öyrənmək üçün məktəbə gedirik. Müəllimimiz bizimlə birlikdə əl işləri hazırlayır və bizə kitab oxuyur. Müəllimlər həm də böyük uşaqlara oxuyub-yazmağı öyrədirlər. Onlar çox böyük işlər görürlər... Müəllimlər və məktəb barədə uşaqlar üçün tərbiyəvi və maarifləndirici kitab

Bu kategoriyaya aid kitablar

Рикки

Böyük qardaş Riki

Рикки и его друзья