Müəllimlər

Müəllimlər
Müəllimlər

Biz öyrənmək üçün məktəbə gedirik. Müəllimimiz bizimlə birlikdə əl işləri hazırlayır və bizə kitab oxuyur. Müəllimlər həm də böyük uşaqlara oxuyub-yazmağı öyrədirlər. Onlar çox böyük işlər görürlər... Müəllimlər və məktəb barədə uşaqlar üçün tərbiyəvi və maarifləndirici kitab

Bu kategoriyaya aid kitablar

Səhifəni çevirmə!

Ad günü tacı

Şaxta baba üçün xüsusi hədiyyə