Qraffalo

Qraffalo
Qraffalo

... Bir gün bir Siçan qaranlıq, sıx meşə ilə gedirdi. Ac Tülkü onu gördü və ağzı sulandı...
Qaranlıq meşənin dərinliklərində hazırcavab və hiyləgər Siçanla Bayquş,
İlan, Tülkü və ac-yalavac Qraffalonun başına gələnlərdən siz də xəbərdar olun...

Yaş Kateqoriyası: 3 yaşından yuxarı
Yumşaq üz qabığı
32(rəngli) səhifə
ISBN: 978-9952-311-66-2
Müəllif: Culiya Donaldson
İllüstrator: Aksel Şeffler
Əlavə: ingilis dilindən tərcümə
Ölçü: 132x208mm
Müəllifin kitabları

Meymunun tapmacası

Bu kategoriyaya aid kitablar

Mariya Küri

Dəniz kənarında bir kənddə

Рикки и белка