Kralın Kreslosu

Kralın Kreslosu
Kralın Kreslosu

Uşaqlar üçün yazılan hər bir əsər ədəbiyyatın çox vacib tərkib hissəsi kimi yaş, estetik zövq və anlam səviyyəsi müxtəlif olan minlərlə insan övladı tərəfindən oxunaraq dərk edilir. Zahid Xəlilin zəngin yaradıcılığından seçilib "Kralın kreslosu" adlı bu kitabda toplanmış hekayələr balacaların dünyagörüşünün formalaşmasında, maraq dairəsinin genişlənməsində, əxlaqi və mənəvi tərbiyəsində, xarakterlərinin müsbət istiqamətdə inkişafında və bədii zövqünün cilalanmasında böyük təsir qüvvəsinə malikdir.
"Azərbaycan uşaq nəsrinin inkişafında öz yaradıcılıq axtarışları ilə seçilən
Zahid Xəlil uşaq dünyasının, uşaqların xəyal aləminin bədii inikasını yaratmaq üçün poeziyanın sehrli və sirli boyalarından məharətlə istifadə etmiş, uşaqların estetik- bədii zövqünü formalaşdırmaqdan ötrü bütün imkanlardan ustalıqla yararlanmışdır"
- Füzuli Əsgərli, filologiya elmləri namizədi

Yaş Kateqoriyası: 8 yaşından yuxarı
Yumşaq üz qabığı
300(ağ-qara) səhifə
ISBN: 978-9952-311-31-0
Qiymət: 8.40 AZN
Müəllif: Zahid Xəlil
İllüstrator: Nuranə Tahirova
Ölçü: 126x190mm
8.40
Müəllifin kitabları

Göyqurşağı

Qiymət: 8.40 AZN
Bu kategoriyaya aid kitablar

Dəhşətli bibi

Qiymət: 8.40 AZN

Belə də tapşırıq olar?!

Qiymət: 7.00 AZN

Ronaldinyo

Qiymət: 5.60 AZN