Tıq-tıq xanım

Tıq-tıq xanım
Tıq-tıq xanım

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində şair, yazıçı, dramaturq, ədəbiyyatşünas, görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi kimi tanınan Abdulla Şaiq Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının yaradıcılarından biri, milli uşaq teatrının banisidir. Ömrünü xalqın maariflənməsinə həsr edən yazıçı zəngin bir yaradıcılıq yolu keçərək ən çox uşaqlar və gənclər üçün yazıb-yaratmışdır ki, həmin əsərlər məktəblərdə indi də tədris edilir. "Tıq-tıq xanım" kitabında onun uşaqlar üçün yazdığı əsərləri- lirik şeirləri, mənzum nağılları və poemaları toplanıb.

"Abdulla Şaiq lirik nəsrimizin təməl daşını qoymuşdur,"
- Mehdi Hüseyn, Xalq yazıçısı

"Xalqını nəcib bir oğul qəlbi ilə sevən sənətkar öz xalqının ürəyində əbədi yaşayacaqdır,"
- Süleyman Rüstəm, Xalq şairi

Yaş Kateqoriyası: 7 yaşından yuxarı
Yumşaq üz qabığı
228(ağ-qara) səhifə
ISBN: 978-9952-311-26-6
Qiymət: 7.00 AZN
Müəllif: Abdulla Şaiq
İllüstrator: Aida Əmirova
Ölçü: 126x190mm
7.00
Müəllifin kitabları

Gözəl Bahar

Qiymət: 8.40 AZN

Kiçik qəhrəman

Qiymət: 8.40 AZN
Bu kategoriyaya aid kitablar

Qara Köhlən

Qiymət: 6.90 AZN

Qaraca qız

Qiymət: 4.60 AZN

Məktəbə dəvət

Qiymət: 8.40 AZN