Gözəl Bahar

Gözəl Bahar
Gözəl Bahar

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində şair, yazıçı, dramaturq, ədəbiyyatşünas, görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi kimi tanınan Abdulla Şaiq Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının yaradıcılarından biri, milli uşaq teatrının banisidir. Ömrünü xalqın maariflənməsinə həsr edən yazıçı zəngin bir yaradıcılıq yolu keçərək ən çox uşaqlar və gənclər üçün yazıb-yaratmışdır ki, həmin əsərlər məktəblərdə indi də tədris edilir. "Gözəl Bahar" kitabında onun uşaqlar və gənclər üçün yazdığı əsərləri- pyesləri toplanıb.

"Şaiq kimdir? İyirmi ildən bəridir ki, bütün Azərbaycan gəncliyi pək gözəl tanıyır. Əvət, hər kəscə: o, çalışqan və təcrübəli bir alim, həssas, nazik bir şair, xüluq səmimi bir insandır. Fəqət məncə: O, gözəçarpan bir çox ulduzlu varlıqlardan daha böyük, daha möhtərəmdir,"
- Hüseyn Cavid, yazıçı-dramaturq

"Əgər Şaiq olmasaydı, " Milli qiraətimiz" yox idi. "Müntəxabat" nəşr olunmamışdı, "Ədəbiyyat " dərsliyindən məhrum idik. Türk çələngini görməmiş, Türk ədəbiyyatını eşitməmişdik. Əgər bu kitablar olmasaydı, məktəblərimiz yoxsul, müəllimlərimiz yalavac qalmışdı. Sözün qısası: onun varlığındakı əhəmiyyətli layiqilə idrak edə bilmək üçün bircə dəqiqəlik yoxluğunu düşünməli!"
- Qafur Əfəndizadə, ədəbiyyatşünas, alim

Yaş Kateqoriyası: 7 yaşından yuxarı
Yumşaq üz qabığı
396(ağ-qara) səhifə
ISBN: 978-9952-311-54-9
Qiymət: 8.40 AZN
Müəllif: Abdulla Şaiq
İllüstrator: Aida Əmirova
Ölçü: 126x190
8.40
Müəllifin kitabları

Tıq-tıq xanım

Qiymət: 7.00 AZN

Kiçik qəhrəman

Qiymət: 8.40 AZN
Bu kategoriyaya aid kitablar

Məktəb şagirdlərinə töhfə

Qiymət: 7.00 AZN

Sirli bağ

Qiymət:8.40 AZN
Endirimli qiymət: 6.90 AZN

Könlüm Qarabağdadır

Qiymət: 8.50 AZN