Mərhələli oxu (40 kitabdan ibarət dəst)

Mərhələli oxu (40 kitabdan ibarət dəst)
Mərhələli oxu (40 kitabdan ibarət dəst)

Mərhələli oxu kitabları XXI əsr şagirdlərinə dilin müxtəlif səviyyələr üzrə tədrisini nəzərdə tutan əsas vəsaitdir. Bu kitablar vasitəsilə müəllim məhz hər bir şagirdin fərdi səviyyəsinə uyğun mətnlərdən istifadə edə bilir. Mərhələli oxu kitabları müəllimin mətn əsasında verdiyi suallar və ya tapşırıqlarla da tədris olunur. Şagirdlərin dil öyrənmək və oxu
bacarıqları mərhələ üzrə inkişaf etdikcə onlar növbəti səviyyə üçün həvəslənirlər.
Azyaşlı oxuculara təqdim edilən mərhələli oxu kitabları on mövzu üzrə kurikulum proqramına uyğun olan dörd səviyyədə tərtib olunub.

Yaş Kateqoriyası: 5 yaşından yuxarı
Yumşaq üz qabığı
8 (rəngli) səhifəlik 40 kitab səhifə
ISBN: 978-9952-520-49-1
İllüstrator: Kamalcit Sinq
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Müəllifin kitabları

Leveled Readers (a set of 40 books)

Пошаговое чтение (комплект из 40 книг)

Bu kategoriyaya aid kitablar

Rəqqasə poni

Azadlığını axtaran Kəpənək

Qış kölgəsi

TEZLİKLƏ