İnsan bədəni

İnsan bədəni
İnsan bədəni

Uşaqlarda mütaliəyə maraq yaratmağın ən yaxşı üsulu onları poster-kitablarla tanış etməkdir. Buna görə də sizə bu cür kitablardan ibarət bütöv bir seriyanı təqdim edirik. "Mənim böyük poster-kitabım" seriyasında insan bədəni, dünya, kainat və s. mövzular sadə mətnlər və rəngli şəkillərlə əks olunur.
"İnsan bədəni" adlı şəkilli kitab tədris vəsaiti kimi nəzərdə tutulub. Kiçik mətnlərlə izah olunan cəlbedici şəkillər kitabı daha da oxunaqlı edir.
Necə heyrətamiz olduğunuzu kəşf edin!
İnsan bədəninin quruluşunu öyrənmək uşaqlar üçün çox vacibdir, çünki onlar təbii olaraq öz orqanizmlərinə maraq göstərirlər. Bu maraq onları vahid bir mexanizm şəklində işləyən orqanlar sisteminin müxtəlif hissələrini öyrənməyə həvəsləndirir. Biz bədənin hərəkət və düşünmək kimi bir çox funksiyasını
şüurlu şəkildə idarə etməyi öyrənirik.

Yaş Kateqoriyası: 7 yaşından yuxarı
Bərk üz qabığı
24 (rəngli) səhifə
ISBN: 978-9952-515-83-1
Müəllif: Xact books
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Ölçü: 230x287mm
Müəllifin kitabları

MƏKTƏB

MƏŞHUR ALİMLƏR

MƏŞHUR SƏYYAHLAR VƏ TƏDQİQATÇILAR

Bu kategoriyaya aid kitablar

Bax gör mən harda yaşayıram!

Nəqliyyat vasitələri

Qırmızıpapaq