Mənim ilk atlasım

Mənim ilk atlasım
Mənim ilk atlasım

Bu atlasa Yer kürəsi haqqında qısa məlumat, dünyanın və bütün qitələrin ayrı-ayrılıqda rəngli xəritələri, peykdən çəkilmiş valehedici fotolar daxildir. Əvvəlcədən uşaqların hansı yaşdan etibarən xəritə ilə maraqlanması nəzərə alınaraq tərtib olunmuş nəşr onların atlas və xəritədən istifadə bacarıqlarının inkişafı üçün ideal vəsaitdir.
Atlasdakı şərti işarələrin köməyilə xəritələri asanlıqla oxumaq mümkündür.

Yaş Kateqoriyası: 3 yaşından yuxarı
Bərk üz qabığı
32(rəngli) səhifə
ISBN: 978-9952-513-32-5
Format: 185x240mm
Müəllif: Pətrik Veqan
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Bu kategoriyaya aid kitablar

QİTƏLƏRİ MƏNƏ GÖSTƏR

KOSMOSU MƏNƏ GÖSTƏR

Dünya atlası