Filosof uşaq

Filosof uşaq
Filosof uşaq

Müasir dövrdə texnologiyanın sürəti hər növ informasiyanı uşaqlara bir düyməni basmaqla təqdim edir. Məktəbin əsas öhdəliyi isə bu informasiyadan necə bilik əldə etməyi öyrətməkdir. Əlinizdəki kitabın yazılmasında məqsəd odur ki, uşaqlarımız gözləri önündə olanların görünməyən tərəflərini görə bilsin, baş verən hadisələri düşünüb onların haqqında şərh verə bilsin, olanlardan nəticə çıxara bilən şəxsiyyətlər kimi yetişsinlər. Nuran Direk 8 yaşlı bir uşağın gündəlik həyat təcrübələrinə əsaslanaraq insan haqları, ədalət, azadlıq, xoşbəxtlik, yaxşılıq, pislik, həqiqət, doğru, səhv kimi məfhumlarla bağlı suallar verir və bu yolla uşaqların hökm çıxarmaq bacarığını inkişaf etdirməyə çalışır.

Yaş Kateqoriyası: 11 yaşından yuxarı
Yumşaq üz qabığı
112 (rəngli) səhifə
ISBN: 978-9952-513-15-8
Format: 195x230mm
Müəllif: Nuran Direk
İllüstrator: Fatih Aksular
Əlavə: Türk dilindən tərcümə
Müəllifin kitabları

Biləndər uşaq

Uşaqlarla fəlsəfə

Bu kategoriyaya aid kitablar

Yaradıcı düşün - qelyanaltılar

Magaralar

Yer səthinin və sinoptik xəritənin çəkilməsi