Uşaqlarla fəlsəfə

Uşaqlarla fəlsəfə
Uşaqlarla fəlsəfə

Nuran Direk "Uşaqlarla fəlsəfə" kitabında uşaqlara tənqidi düşünməyin imkanlarını təqdim edir, onları bədii mətnlərlə başlayıb fəlsəfi mətnlərə keçərək düşünməyə və fəlsəfi fikirlər yürütməyə çağırır.

"Nədən fəlsəfə?" - deyə sual edənlərə cavab isə iki ayrı filosofdan gəlir:
"Haqqında suallar verilməyən həyatı yaşamağa dəyməz" - Sokrat
"Fəlsəfəsiz yaşamaq gözünü açmağa çalışmadan gözübağlı yaşamaqdır" -Dekart

Yaş Kateqoriyası: 10 yaşından yuxarı
Bərk üz qabığı
240 səhifə
ISBN: 978-9952-513-22-6
Müəllif: Nuran Direk
İllüstrator: Fatih Aksular
Əlavə: Türk dilindən tərcümə
Müəllifin kitabları

Biləndər uşaq

Filosof uşaq

Bu kategoriyaya aid kitablar

Yer üzündə həyatın gələcəyi

Tropik meşələrin tədqiqi