Moq Yeni ili qeyd edir

Moq Yeni ili qeyd edir
Moq Yeni ili qeyd edir

Moq adlı pişiyin evində qəribə hadisələr baş verirdi. Ona görə də qaçıb dama
çıxır və oradan düşmək fikri də yoxdur... Axırda Moq heç hiss etmədən tappıltı ilə
evin içinə düşür. Görəsən, necə?

Yaş Kateqoriyası: 3 yaşından yuxarı
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-513-09-7
Müəllif: Cudis Ker
İllüstrator: Cudis Ker
Müəllifin kitabları

Huşsuz pişik Moq

Bu kategoriyaya aid kitablar

Həkimlər

Riki babasının bağında