Səhralar

Səhralar
Səhralar

Oazis nədir?
Səhra dələləri istidən necə qorunur?
Niyə bəzi səhra bitkilərinin uzun kökləri var?

Səhralar kitabında Yer kürəsinin ən quraq ərazilərindən bəhs olunur. Gəlin bu maraqlı aləmin necə bir təbiətə malik olduğunu öyrənək, səhralarda yaşayan bitki və heyvan aləmini yaxından tanıyaq.

Yaş Kateqoriyası: 10 yaşından yuxarı
Bərk üz qabığı
32(rəngli) səhifə
ISBN: 978-9952-494-49-5
Format: 195x264mm
Müəllif: Melani Voldron
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Müəllifin kitabları

Yer səthinin və sinoptik xəritənin çəkilməsi

Bu kategoriyaya aid kitablar

Dağların tədqiqi

Magaralar

Sahillərin tədqiqi