Orxan və “Televizorsuz həftə” kabusu

Orxan və “Televizorsuz həftə” kabusu
Orxan və “Televizorsuz həftə” kabusu

Necə? Bir həftə televizorsuz?
Orxanın müəllimi heç özü də bilmir ki, nə danışır. İndicə tapşırıq verib ki, bütün sinif düz bir həftə televizora baxmasın. Orxan bir həftə sevimli verilişlərinə baxmadan, videooyunlarını oynamadan yaşaya biləcəkmi?

Yaş Kateqoriyası: 8 yaşından yuxarı
Yumşaq üz qabığı
128 səhifə (ağ-qara) səhifə
ISBN: 978-9952-510-33-1
Format: 134x190mm
Müəllif: D.L.Qrin
İllüstrator: Coş Alves
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Müəllifin kitabları

Orxan və iyrənc qızlar

Orxan və gərəksiz marionetlər

Orxan və üfunətli bilik sərgisi

Bu kategoriyaya aid kitablar

Belə də kitab olar?!

Orxan və iyrənc qızlar

Belə də tapşırıq olar?!