Yer səthinin və sinoptik xəritənin çəkilməsi

Yer səthinin və sinoptik xəritənin çəkilməsi
Yer səthinin və sinoptik xəritənin çəkilməsi

• İzobar nədir?

• Fiziki xəritələrdə Yer səthi necə təsvir edilir?
• Nə üçün xəritələrin hazırlanmasında peyklər əhəmiyyətlidir?


Kitabda bu və ya digər suallara cavab tapa bilərsiniz. "Yer səthinin və sinoptik xəritələrin çəkilməsi" kitabını oxumaqla siz fiziki dünyanın xəritələrdə müxtəlif formalarda göstərilməsinin şahidi olacaq və fiziki xəritələri oxumaq bacarıqları əldə edəcəksiniz.

Yaş Kateqoriyası: 10 yaşından yuxarı şagirdlər üçün əlavə dərs vəsaiti
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-494-47-1
Müəllif: Melani Voldron
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Müəllifin kitabları

Səhralar

Bu kategoriyaya aid kitablar

Bitkilərlə təcrübələr

Maqnit və metallarla təcrübələr

Çaylarda qida zənciri