Kosmosun tədqiqi bizə nə verir?

Kosmosun tədqiqi bizə nə verir?
Kosmosun tədqiqi bizə nə verir?
Bu kitabda kosmik tədqiqatların problemləri, nailiyyətləri və təsadüfi uğursuzluqlarından bəhs olunur, habelə bizim kəşflərimizə qoyulan sərmayə ilə əldə olunan fayda müqayisə edilir.
Yaş Kateqoriyası: 14 yaşından yuxarı şagirdlər üçün əlavə dərs vəsaiti
Bərk üz qabığı
48 səhifə
ISBN: 978-9952-494-87-7
Format: 200x260mm
Müəllif: Nil Morris
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Bu kategoriyaya aid kitablar

Filosof uşaq

Tənbəl oxucunu mütaliəyə həvəsləndirmək

Süxurlarla təcrübələr