Torpaqla təcrübələr

Torpaqla təcrübələr
Torpaqla təcrübələr
Torpaq haqda daha çox məlumat əldə etməyinizə yardım edəcək
elmi metodları öyrənmək üçün "Torpaqla təcrübələr" kitabını oxuyun. Həyəcanverici və praktik təcrübələr sadə anlayışları gənc alimlərə izah edir.
Yaş Kateqoriyası: 10 yaşından yuxarı şagirdlər üçün əlavə dərs vəsaiti
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-510-15-7
Format: 200x225mm
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Müəllifin kitabları

Süxurlarla təcrübələr

Maqnit və metallarla təcrübələr

Mayelərlə təcrübələr

Bu kategoriyaya aid kitablar

Səhralarda qida zənciri

Mərcan riflərinin tədqiqi

Dağların tədqiqi