Bitkilərlə təcrübələr

Bitkilərlə təcrübələr
Bitkilərlə təcrübələr
• Bitkilər niyə işığa tərəf yönəlir?

• Fərziyyəni necə yoxlamaq olar?
• Bitkiləri hansı alimlər öyrənir?

Bitkilər haqqında daha çox məlumat almağımıza yardım edəcək
elmi metodları öyrənmək üçün "Bitkilərlə təcrübələr" kitabını oxuyun. Həyəcanverici və praktik təcrübələr sadə anlayışları gənc alimlərə izah edir.

Yaş Kateqoriyası: 10 yaşından yuxarı şagirdlər üçün əlavə dərs vəsaiti
Bərk üz qabığı
32 səhifə
ISBN: 978-9952-510-16-4
Format: 200x225mm
Əlavə: İngilis dilindən tərcümə
Müəllifin kitabları

Mayelərlə təcrübələr

Torpaqla təcrübələr

Süxurlarla təcrübələr

Bu kategoriyaya aid kitablar

Böyük pişiklər kəllə-kəlləyə: Müqayisə və qarşılaşdırma

Çayların tədqiqi