Torbyorn Eqner

Torbyorn Eqner

XX srd yasayıb-yaratmıs Norveç yazıçısı və dramaturqu Torbyorn Eqner usaqlar üçün yazdıgı kitablar, radiotamasalar, pyes və müziklləri ilə məşhurdur. Əsərlərinin illüstrasiyalarını özü çəkib. O, tərcüməçi kimi də tanınıb, “Vinni-Pux” əsrini Norveç dilinə tərcümə edib.Torbyorn Eqner Oslonun fəhlə rayonunda böyüyüb, İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində Norveç İncəsənət Akademiyasında təhsil alıb. Təsviri incəsənətdən başqa, Eqner teatrla maraqlanıb, teatr sənəti üzrə dərslər alıb, pyeslər yazıb. Sonralar pyeslərinin çoxu teatr səhnələrində tamaşaya qoyulub. “Karius və Baktus” (1949), “Kardamom xalqı və quldurları” (1955) adlı uşaq kitabları ona daha çox şöhrət qazandırıb.