Anita Ganeri

Müəllifin kitabları

Çayların tədqiqi

Dağların tədqiqi

Mərcan riflərinin tədqiqi

Sahillərin tədqiqi

Səhraların tədqiqi

Tropik meşələrin tədqiqi