D.L.Qrin

Müəllifin kitabları

Orxan və iyrənc qızlar

Orxan və “Televizorsuz həftə” kabusu

Orxan və gərəksiz marionetlər

Orxan və üfunətli bilik sərgisi