Ruhulla Həsənzadə

Müəllifin kitabları

Qayıqda üç kişi (iti saymasaq)

Kaştanka və digər hekayələr

Avonli qəsəbəsinin qızı Anni

Şahzadə Eduard adasının qızı Anni

Velosipeddə üç kişi

Məktəb şagirdlərinə töhfə

Külək-Yel kürəsinin şahzadəsi

Göyərçinim, gəl görüm

Əngəlsiz arzular

Leyla Məmmədbəyova Şərqin ilk qadın təyyarəçisi

İlk son gün

Yasəmənim

Gizlənmişəm, tap məni

Saqqallı uşaq