Kris Oksleyd

Müəllifin kitabları

Dərələr

Vulkanlar

ƏTRAF MÜHİT HAQQINDA İNFOQRAFİKA

HEYVANLAR HAQQINDA İNFOQRAFİKA

HAVA HAQQINDA İNFOQRAFİKA

ƏHALİ HAQQINDA İNFOQRAFİKA